VínoVýhodně.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky portálu Boni.cz

DEFINICE
———-
1. Portál Boni.cz (dále jen Boni.cz) – veřejný webový server umožňující prohlížet nabídky internetových obchodů a služeb.
2. Registrovaná fyzická či právnická osoba (dále jen profil) – fyzická či právnická osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s těmito pravidly.
3. Provozovatel Boni.cz (dále jen provozovatel) – David Jandečka, Martinov 278, 277 13 Kostelec nad Labem.
4. Fyzická, či právnická osoba inzerující na serveru Boni.cz (dále jen inzerent) – subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, či v e-mailech zasíláných uživatelům

REGISTRACE
———-
5. Každý uživatel serveru může být na serveru Boni.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

SOUKROMÍ
———-
6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Davidu Jandečkovi, a to za následujících podmínek:
– tento svůj souhlas uděluji na dobu, dokud nezruším svoji registraci na Boni.cz;
– souhlasím se zasíláním informačních e-mailů, dokud svůj souhlas nezruším nebo nezruším svoji registraci na Boni.cz;
– zpracování všech údajů bude prováděno v plném souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

REKLAMA
———-
7. V příslušných informačních e-mailech může být provozovatelem přiložena reklama inzerenta

ZÁRUKY PROVOZOVATELE
———-
8. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.
9. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru Boni.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
———-
10. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru Boni.cz, nebo zasláním upozornění e-mailem uživatelům.